Vanusa Freitas faz ensaio sensual para Diamond Brazil